Welkom bij Koninklijke Dekker

Vuren verduurzaamd (Epicea)

Geïmpregneerd Vuren kan door de verduurzaming ook aan de gevel toegepast worden. Het is afkomstig van de fijnspar en de juiste kwaliteit Vuren groeit in Noord en Midden Europa.

Vuren bevat iets kleinere kwasten dan Grenen en van tijd tot tijd kan het voorkomen dat er een niet vaste kwast uitvalt na bewerking. Daar waar er een kwast is uitgevallen dient dit deel van de gevelbekleding uitgekort te worden. Door de verduurzaming neemt de duurzaamheid van Vuren weliswaar toe tot duurzaamheidsklasse 2 tot 3, maar het impregneermiddel dringt bij Vuren niet door tot in de kern. Het is daarom van wezenlijk belang voor de levensduur van de gevel dat de koppen van de nagels niet in het hout maar op het hout rusten en dat de kopse kanten van het hout altijd bijgewerkt worden.

Verduurzaamd Vuren kan onbehandeld toegepast worden, maar de levensduur van de gevel zal in dat geval relatief kort uitvallen. Vanwege de interessante prijs is het echter een veel toegepaste houtsoort voor dekkend behandelde toepassing. Door de dekkende behandeling neemt de levensduur flink toe, maar alleen als de kopse kanten van de delen ook volledig dekkende zijn afgewerkt met dezelfde laagdikte.

Vuren werkt middelmatig, maar is gevoelig voor scheurvorming. Daarom moet er bij de montage extra goed gelet worden op het voorkomen van (kop)scheuren, door de afstanden vanaf de uiteinden (minimaal 5 cm) en de randen (minimaal 1,5 cm) goed in acht te nemen. Gebruik bij verduurzaamde Vuren gevelbekleding altijd standaard verduurzaamd Vuren achterhout.