Welkom bij Koninklijke Dekker

PEFC

PEFC
Het Programma for Endorsement of Forest Certfication Schemes (PEFC) is een mondiaal systeem dat voorziet in een vrijwillig, onafhankelijk internationaal boscertificeringssysteem. Dit systeem is gebaseerd op onderlinge erkenning van nationale of regionale boscertificeringssystemen en heeft eigen, onafhankelijke en internationaal geaccepteerde richtlijnen voor duurzaam bosbeheer en handelsketencertificering opgesteld. PEFC biedt de consumenten zekerheid wat betreft de duurzame herkomst en productie van hout en papierproducten door onafhankelijke toetsing van het systeem door derden.
PEFC gecertificeerd hout wordt door Dekker Hout alleen gebruikt in de houtsoorten en kwaliteiten waarvoor nog geen FSC alternatieven beschikbaar zijn.

Download: PEFC certificate Dekker tot 2025.pdf (1,6Mb)