Welkom bij Koninklijke Dekker

Keruing

Botanische naam: Dipterocarpus spp

Groeigebied: Zuidoost-Azië

Kwaliteit Standard & Better
Kernkleur De houtsoorten van de keruing-groep variëren in kleur van grijsbruin, licht roodbruin, donker roodbruin tot bruin
Spintkleur Grijsachtig wit tot grijsbruin
Volumieke massa (580-)740- 870(-1020) kg/m³ bij 12% vochtgehalte, vers 1000-1050 kg/m³. Door het grote aantal Dipterocarpussoorten dat keruing levert, kan de volumieke massa’s en dus ook de eigenschappen sterk uiteenlopen
Draad Recht, soms ondiepe kruisdraad
Vervorming Zowel aan de lucht als kunstmatig droogt keruing moeilijk en krimpt daarbij veel, terwijl bovendien, vooral bij dosse gezaagd en niet-rechtdradig hout, neiging tot krom- en scheluwtrekken bestaat
Inhoudstoffen Het hout bevat kiezel en kan hars bevatten
Schimmels of insecten Schimmels 3v. Spint gevoeling voor Termieten
Duurzaamheidsklasse 3
Lijmen Matig, afhankelijk van de hoeveelheid inhoudsstoffen
Bewerkbaarheid Bij het bewerken spelen het vochtgehalte, het harsgehalte en het gehalte van de zich in het hout bevindende kiezel (meestal minder dan 0,5%) een grote rol. Bevat het hout veel hars, dan blijft deze aan de gereedschappen kleven. Bovendien worden de gereedschappen door de kiezeldeeltjes afgestompt. Wanneer keruing maatvast wordt toegepast, moet het voldoende gedroogd zijn
Dekker assortiment Tuinhoutartikelen zonder grondcontact (i.v.m. duurzaamheidklasse)
Algemene toepassingen Balken, stijlen en plankhout voor zware constructiewerken zoals bruggen, steigers, havenwerken, wagon- en bedrijfsvloeren, parket- en strokenvloeren, stofdorpels, pallets, scheepsluiken en tribunebouw. Keruingstammen met een lage volumieke massa worden geschild voor de fabricage van triplex