Welkom bij Koninklijke Dekker

Gevelbekleding

Accoya – Wetern Red Cedar – Douglas – Jatoba – Lariks – Lodgepole Pine – Louro Gamela – (Dark Red) Meranti – Padouk – Thermisch gemodificeerd naaldhout (Vuren en Grenen) – Thermo Radiata Pine: DarkWood – Thermo Frake – Medite Tricoya Extreme – Verduurzaamd Vuren

Gevelbekleding in hout en composiet

Zowel in Nederland als België wordt steeds vaker gekozen voor een natuurlijke gevelbekleding in hout of composiet. Er zijn echter zoveel mogelijkheden dat je letterlijk door de bomen het bos niet meer ziet. Niet alleen op het gebied van hout en composiet soorten maar ook op het gebied van verfafwerking en brandvertragende behandeling. Daarnaast is de keuze voor een dichte of open gevelbekleding bepalend voor het aanzicht en voor levensduur, onderhoud, ventilatie van het hout, isolatie en brandwerendheid.

Dit totaaloverzicht tracht een duidelijk beeld te geven van de mogelijkheden en consequenties van iedere specifieke keuze. Hout en composiet hebben een geweldige uitstraling, maar de juiste toepassing en de juiste keuze op basis van voor- en nadelen is belangrijk om een gewenst onderhoudsinterval te kunnen garanderen en aan alle eisen te voldoen.

Houtsoort/composiet
De keuze begint met de juiste houtsoort of composiet voor de specifieke toepassing. ­De duurzaamheid speelt hierbij een belangrijke rol. De duurzaamheidsklasse wordt bepaald op basis van grondcontact, terwijl houten gevelbekleding altijd bovengronds en zonder direct contact met de grond dient te worden toegepast. Mocht hier in het ontwerp niet zijn voorzien, kies dan per definitie de optie met de hoogste duurzaamheidsklasse 1.

Houtsoorten met duurzaamheidsklasse 1 tot en met 3 komen in aanmerking voor bovengrondse toepassing. Overigens is de verf afwerking ook zeer bepalend voor de levensduur van de gevel. Bij een keuze voor een goed dekkend verfsysteem met de juiste laagdikte (150 mu) kan gekozen worden voor een houtsoort met een duurzaamheidsklasse 3. Natuurlijk dient dan wel het onderhoud plaats te vinden volgens instructies van de verfleverancier. Bij toepassing zonder verfafwerking (vergrijzing) of met
(semi) transparante afwerking kies je voor duurzaamheidsklasse 1 of 2.

Vervolgens kan gekozen worden tussen een traditionele dichte gevelbekleding, een architectonische dichte gevelbekleding of een open gevelbekleding. De beoogde uitstraling is hier van belang, maar de keuze heeft ook effect op het optimaal ventileren van het hout (levensduur verlengend) en het voorkomen van mogelijke capillaire werking. Overigens kan de uitstraling van een open gevelbekleding ook benaderd worden met dichte architectonische gevelbekleding, die vaak goedkoper te monteren is door bredere delen toe te passen.

Afwerking
Daarna volgt de afwerking. Een goed dekkend systeem in lichte kleuren zal per definitie langer meegaan tot de volgende verfbeurt. Zeker bij toepassing op de zuidwest gevel in verband met zon (UV) belasting. Doordat donkere kleuren vooral op de zuidwest gevel enorme temperatuurschommelingen creëren, zal de frequentie van onderhoud en verfwerk hoger liggen dan bij lichte kleuren. Bij de juiste duurzaamheid kan er ook voor worden gekozen om het hout niet te verven en te laten vergrijzen. Dit gebeurt echter vrijwel nooit volledig egaal door verschillende inval van UV straling (bijvoorbeeld door een overstek). Ons advies is daarom om te kiezen voor voorvergrijsd hout oftewel om het hout semi-transparant grijs af te werken in een grijstint die de uiteindelijke vergrijsde kleur benadert.

Opslag
De droge opslag van de geveldelen op de bouw is overigens essentieel. In principe altijd overdekt tenzij de pakken voorzien zijn van een verpakking die het vocht volledig weert. Wij leveren onze pakken (op aanvraag) verpakt in stretchfolie om verwering te voorkomen. Als deze bundelverpakking is open gesneden, dient de gevelbekleding dan vervolgens alsnog op een droge plaats gestald te worden.

Montage
De montage van de gevelbekleding is het belangrijkste onderdeel. Bij het vernagelen worden vrijwel altijd te dikke nagels gebruikt waardoor scheurvorming kan optreden in hout of composiet. Gebruik RVS ringnagels of schroeven, tenzij anders aangegeven, en zorg dat de koppen niet door het oppervlak worden gedrukt. Ook is het belangrijk om de nagel of schroef bij de kopse kant van het hout of composiet op minimaal 5cm van het einde te plaatsen en bij schroeven in hardhout of gemodificeerd hout voor te boren. Daarnaast bij de uiteinden een enkele nagel of schroef gebruiken ter voorkoming van scheuren. Bij tussensteunpunten een enkele nagel of schroef gebruiken voor smalle delen (onder de 12cm breed) en twee nagels of schroeven bij bredere delen met een afstand tot de randen van minimaal 1,5cm.

Werking
Houten geveldelen werken in de breedte en, iets minder, in de lengte. Composiet delen werken vooral in de lengte en veel minder in de breedte. Hou altijd minmaal 1cm vrij voor werking in de lengte, 0,7cm tot 1cm in de breedte voor hout en 0,5cm in de breedte voor composiet of Accoya, ook bij profielen met mes en groef!