Welkom bij Koninklijke Dekker

Kansen door robotisering van prefab bouwproducten

Robotisering van prefab bouwproducten biedt enorme kansen om de stijging van de bouwkosten in toom te houden en om aan de toekomstige bouwopgave te voldoen.

Wij analyseren al onze productieprocessen en houtproducten, om het werk op de bouwplaats, en de faalkosten, te verminderen en de nauwkeurigheid en efficiëntie van de productie te verhogen.

Met de toegenomen eisen op nieuwbouw en verbouw van woningen lopen de kosten volledig uit de hand als we niet slimmer gaan bouwen. Steeds meer onderdelen prefab fabriceren in een industriële omgeving en kant-en-klaar aanleveren op de bouwplaats biedt enorme mogelijkheden.

Dit betekent wel een omslag in calculeren en organiseren van het bouwproces. Naarmate de mate van prefabricatie toeneemt, zal rekening moeten worden gehouden met het moment van aanlevering en montage om schade te voorkomen.

Met een historie van 135 jaar innovatie is Koninklijke Dekker klaar voor de nieuwe ‘Houten Eeuw’.

#houtnatuurlijkvannu #FSC #robotproductie

Over Koninklijke Dekker