Welkom bij Koninklijke Dekker

De eerste zet

Door het laat cyclische karakter van de bouw zullen de effecten van de huidige crisis pas vertraagd doorwerken. De financiële crisis heeft ons geleerd dat bestaande bouwprojecten grotendeels doorlopen. Maar als er niks gebeurt, zullen we ook nu weer gaan zien dat bouw gelieerde bedrijven op termijn een grote omzetdaling kunnen verwachten.

Volledig onterecht, want er is nog steeds een tekort aan woningen. Echter als inkomensonzekerheid en daling van het besteedbaar inkomen doorzetten, is dit tekort slechts latent aanwezig. Het eerste waar in een crisis op bezuinigd wordt, is grootschalige investering.

Investering in een woningbouw fonds is echter waarschijnlijk de beste investering die er is op dit moment. Bovendien hoeft dit niet per se vanuit de overheid te komen. Voor pensioenfondsen is dit een investering met meer zekerheid dan belegging in aandelen. Het zou natuurlijk wel helpen als de overheid locaties toewijst en zorgt voor versnelling van vergunningstrajecten. En als de toegezegde 5 miljard euro specifiek wordt gemaakt en liefst (deels) aan dit initiatief toegewezen wordt.

Bovendien kan er met minimumeisen op duurzaam materiaal gebruik en prefab bouwmethode ook nog rekening worden gehouden met CO2 en stikstof uitstoot.

Wie doet de eerste zet?

#holz100

Over Martijn Borgsteede