Welkom bij Koninklijke Dekker

Extreme regen stokt aanvoer

Door extreme regen is de hout aanvoer naar de fabrieken in Indonesië zo goed als stilgevallen. En doordat de markt weer aantrekt, slaan de prijzen weer ouderwets op tilt, net als voor de crisis.

Prijsstijgingen van 5% per maand voor rondhout zijn momenteel al eerder regel dan uitzondering. En hoewel de prijzen al jaren te laag waren, waardoor er in de keten vrijwel overal verlies werd geleden, bestaat nu het risico dat de prijzen te ver doorslaan.

China en India zetten de markt verder onder druk door middels overbieden hun aanvoer veilig te stellen.

Doordat er in een opgaande markt ook vaak met kwaliteiten gemarchandeerd wordt, zijn we blij met onze eigen productie en ons team van kwaliteitsinspecteurs opererend vanuit Surabaya.

Over Martijn Borgsteede