Welkom bij Koninklijke Dekker

Koninklijke Dekker = duurzaam bosbeheer

Het regenseizoen is weer ten einde in de Boliviaanse Amazone. We kunnen ons FSC® bos in en onze zagerij start met twee shifts.

In tegenstelling tot het beeld dat vaak geschetst wordt, draagt het gebruik van FSC® gecertificeerd tropisch hardhout enorm bij aan de instandhouding van het regenwoud. Doordat slechts enkele volwassen bomen per hectare eens in de dertig jaar op een perceel gekapt worden, wordt de koolstof in het hout vastgehouden en verdwijnt niet als CO2 in de atmosfeer als de boom afsterft. Bovendien heeft het bos op die manier waarde voor de lokale bevolking en wordt de verleiding weerstaan om het bos plat te branden om de grond voor zwerflandbouw en veeteelt te gebruiken.

Blijf dus juist FSC® hardhout voorschrijven en gebruiken om een bijdrage te leveren aan het behoud van de tropische bossen. Soja, palmolie en veeteelt zijn de grootste bedreigingen. Alleen door het hout waarde te geven, ontstaat er een alternatief!

http://www.dekmabolivia.com

Over Martijn Borgsteede