Welkom bij Koninklijke Dekker

Rapportage FY16 Borneo Orang-Oetan

Rapport Borneo OU Programma Koninklijke Dekker

Orang-oetans komen alleen voor op Borneo en Sumatra. De toekomst van deze mensapen zag er lange tijd somber uit, maar door beschermingsmaatregelen is het aantal orang- oetans nu redelijk stabiel. De bedreigingen zijn echter niet verdwenen – op sommige plaatsen nemen ze zelfs nog toe. Het leefgebied van de orang-oetan blijft maar kleiner worden door houtkap, bosbranden en door de komst van grote plantages. Ook verdwijnen er dieren door stroperij en voor de handel in huisdieren.

In sommige gebieden leeft nog maar de helft van de dieren die er twintig jaar geleden leefden. In Sebangau bijvoorbeeld, op het Indonesische deel van Borneo, leefden in 1995 nog zo’n 12.000 orang-oetans. Inmiddels is dat sinds een jaar of tien gestabiliseerd tot een populatie van tussen de 6000 en 9000 dieren. Voor WNF heeft de bescherming van het leefgebied topprioriteit, waarbij we willen voorkomen dat populaties geïsoleerd raken. Dat kan door het instellen en beheren van beschermde gebieden.

Daarbuiten zorgen we ervoor dat houtkap zo weinig mogelijk en nooit blijvende schade toebrengt aan het woud. Om te voorkomen dat populaties geïsoleerd raken, zijn verbindingen tussen leefgebieden erg belangrijk. Zulke corridors kunnen soms ook kunstmatig worden gemaakt (zoals touwbruggen over een rivier).
Ook moet uiteraard de orang-oetan zelf beschermd worden tegen jacht en vangst. Dat kan via wetgeving en handhaving, o.a. door het tegengaan van de (internationale) handel in orang-oetans als huisdier. Tot slot zijn er verschillende initiatieven voor het terugbrengen in de natuur van in beslag genomen dieren via rehabilitatiecentra.

In deze rapportage staat een selectie van de belangrijkste ontwikkelingen op de doelstellingen van het programma van het afgelopen financiële jaar (FY 16, juli 2015 – juni 2016).

Lees hier het hele rapport

Over Martijn Borgsteede